તમારા કામનું / મહિલાઓને મોદી સરકારની મોટી ભેટ: સરકારની આ યોજના અંતર્ગત થશે બે લાખનો ફાયદો

મહિલા સન્માન બચત પત્રમાં બે વર્ષ માટે બે લાખ રૂપિયા જમા કરી શકો છો અને જરૂર પડ્યે તેને ઉપાડી પણ શકો છો


Post a Comment
0 Comments

Ad Code